Jaunumi

Jura Zariņa atceres dienai veltīts pasākums Cīravā.

Jura Zariņa atceres dienai veltīts pasākums Cīravā.

Tik viņš vairs nenāks rītu sveikt,
Un skrejceļš raudās rasas lāses,
Tam ceļš ir tāls caur aizmirstības taku,
Skums debess jums...un saule raudās,
Jo nenāks viņš, kas pielūdz debesi un sauli!
J.Zariņš.

Ir apritējis gads kā liktenis mūs ir izšķirīs ar vienu no lielākajiem Latvijas aviācijas un lidmodelisma stūrakmeņu licējiem - Juri Zariņu. Juris visu savu dzīvi ir mērķtiecīgi veltījis lidmodelisma attīstībai Latvijā, ievadījis šajā hobijā daudz izcilu pilotu, dalījies ar padomiem ... KASK kopā ar Jura meitu Karīnu laipni aicina visus draugus, domubiedrus, hobija cienītājus... Cīravā 18.08.2018 Palidosim , parunāsim, atcerēsimies ...

08.08.2018.